NL

Polymeer plastic nietjes & spijkers

Het is begonnen met de composiet spijkers en nietjes aan te bieden in gevallen waarin de gewone stalen nietjes en spijkers schade konden veroorzaken, zoals in timmerfabriek, bij het schaven en/of zagen van hout en andere houtverwerkende industrieën.
Inmiddels zijn er verschillende industrieën die gebruikmaken van onze kunststof, plastic spijkers en nietjes, zie onderaan de site.

De kunststof en plastic nagels en nieten kunnen worden geschuurd en gezaagd, zonder beschadiging van het gereedschap, zodat u schuurbanden, messen en frezen niet vaak hoeft te vervangen.

De plastic en kunststof nieten en nagels zijn UV bestendig, en ze worden nagenoeg niet beïnvloed door chloor, zuren en oplosmiddelen, zoals benzine en olie.

De treksterkte van een genageld houten verbinding is ongeveer tweemaal zo groot met kunststof/plastic spijkers en nietjes in vergelijking met gewoon metaal.

De plastic, kunststof spijkers en nieten geven geen vlekken en/of strepen.

Onze plastic nietjes en nagels worden inmiddels gebruikt in de volgende industrieën en bij verschillende applicaties:


contactNeemt u a.u.b. contact met ons op voor verdere productinformatie betreffende niet of nagel, afmetingen en toepassingen.

NL

Kunststoff Nägel & Klammern

Es begann mit den Composite-Nägel und Klammern in Fällen, in denen die gewöhnliche Stahl Klammern und Nägel Schäden machen könnte so wie in die Tischlerarbeit, die Planung und/oder Schneiden von Holz und anderen Holz verarbeitenden Industrie.
Mittlerweile gibt es mehrere Branchen, die unsere Kunststoff-Nägel und Klammern verwenden, sehen Sie bitte unterhalb der Website.

Die Kunststoff-Nägel und Klammern können geschliffen und geschnitten werden, ohne Schäden am Werkzeug, so dass Sie die Schleifbänder, Schneidklingen nicht oft zu ersetzen brauchen.

Die Kunststoff-Klammern und Nägel sind UV-beständig, und sind nahezu unbeeinflusst von Chlor, Säuren und Lösungsmittel, wie Benzin und Öl.

Die Zugfestigkeit eines genagelt Holz-Verbindungen ist etwa doppelt so groß mit Kunststoff-Nägel und Klammern im Vergleich zu gewöhnlichen Metall.

Bei die Plastik Nägel und Klammern entstehen keine Flecken und/oder Streifen.

Unsere Kunststoff-Klammern und Nägel werden jetzt in den folgenden Branchen und Anwendungen verwendet:


contactBitte kontaktieren Sie uns für weitere Information über unsere Produkten, Größe von Klammern/Nägel und Anwendungen.

NL

Plastic staples and nails

It started with the composite nails and staples to offer in cases where the ordinary steel staples and nails could cause damage, such as joinery works, the planing and/or cutting of timber and other wood processing industries.
Meanwhile there are several industries that use our plastic nails and staples, see below the site.

The plastic nails and staples can be sanded and cut without damaging the tool, so you sanding belts, cutting blades do not often run out.

The plastic staples and nails are UV resistant, and are virtually unaffected by chlorine, acids and solvents such as gasoline and oil.

The tensile strength of a nailed timber connections is about twice as large with plastic nails and staples compared to ordinary metal.

The plastic nails and staples do not stain and/or stripe.

Our plastic staples and nails are now used in the following industries and various applications;


contactPlease contact us for further product information concerning nail or staple, sizes and applications.